(Kandidaat-)notaris Denise M. Gude

Mijn naam is Denise Gude en sinds 1997 ben ik als kandidaat-notaris werkzaam in de algemene praktijk binnen het notariaat met als specialismen familierecht, erfrecht (waaronder estate-planning) en registergoederenrecht. Notariskantoor Goossens, waaraan ik verbonden ben kenmerkt zich als het notariskantoor met de vrouwelijke touch. Daarmee willen wij niet een statement maken maar gewoon duidelijk zijn over wie wij zijn. Het team dat wij vormen is ervan overtuigd dat de toegevoegde waarde van een notaris zit in het aanvoelen van de situatie. Of de levensgebeurtenis nu prettig of onprettig is, ons inziens kun je de stukken notarieel inhoudelijk goed recht doen wanneer je eerst bij de gebeurtenis zelf stil staat. Bij Notariskantoor Goossens ligt de nadruk op de persoonlijke benadering: elke cliënt heeft zijn eigen verhaal.

 

Levensgebeurtenissen

In ieders leven zijn er momenten die zich niet vaak voordoen.

Zo begint niet iedereen regelmatig een nieuwe onderneming. Ook het kopen van een nieuwe woning, samen gaan wonen of trouwen, scheiden en nalaten zijn heuse levensgebeurtenissen. Wij staan er samen met jou bij stil en zorgen voor goede notariële adviezen en stellen voor de verschillende situaties ook de notariële akten op.

Na een scheiding merk je vaak pas hoe verweven je leven met dat van jouw ex-partner is geraakt. Snel maar zorgvuldig ontvlechten is belangrijk om weer prettig verder te gaan.

 

Akte van verdeling

 

Eigen huis bij scheiding

Bij een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, zullen jullie ook financieel een punt achter de relatie willen zetten. Goederen die gemeenschappelijk zijn, zullen moeten worden verdeeld.

Voor de meeste goederen geldt dat jullie dat zelf kunnen verdelen. Denk bijvoorbeeld aan de bankrekeningen, de auto en de inboedel.

Voor de verdeling van bepaalde goederen is volgens de wet echter tussenkomst van de notaris vereist. Het gaat dan onder meer om onroerend goed (woning/appartement) en aandelen in een vennootschap.

Net als bij de aankoop van je woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt, waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. Deze akte van verdeling wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

Ingeval van ontbinding van een huwelijk zal de advocaat een echtscheidingsconvenant hebben opgesteld waarin jullie onderlinge afspraken zijn vastgelegd. Of wellicht hebben jullie een vaststellingsovereenkomst gemaakt bij de beëindiging van de samenleving. Het convenant of de vaststellingsovereenkomst alleen is dus niet voldoende om de eigendommen over te dragen.

In de akte van verdeling wordt geconstateerd voor welke waarde en per welk tijdstip de woning wordt overgenomen en of als gevolg van overwaarde nog een bedrag (de hypothecaire lening is lager dan de waarde van het huis) aan de andere partner moet worden betaald. Als het huis ‘onder water staat’ moet de onderwaarde van het huis worden gedeeld. Het is dan de vraag of de bank de ex-partner uit de aansprakelijkheid kan ontslaan.

 

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

De partner die de woning overneemt zal, ook de hypotheek volledig voor zijn rekening moeten nemen. Dat kan doordat de bank de partner die uitstapt, ontslaat uit de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de hypotheek. Het is raadzaam om vooraf met de bank te overleggen of het mogelijk is dat de partner of echtgenoot die de woning overneemt, ook de schuld mag of kan overnemen.  De bank beoordeelt dit aan de hand van de inkomens- en vermogenspositie en andere gegevens van de partner die in het huis blijft wonen.  Als de bank niet mee wil werken aan ontslag aansprakelijkheid blijft de ex-partner mede aansprakelijk.

Indien de bank ermee instemt dat de partner die in het kader van de verdeling de woning krijgt toebedeeld, tevens alleen aansprakelijk wordt voor de schuld, maakt de bank een zogenaamde akte ontslag aansprakelijkheid op. In deze akte wordt geregeld dat de bank de andere partij niet langer aansprakelijk zal stellen voor de hypotheekschuld en omgekeerd dat de bank haar hypotheekrecht ook niet zal gebruiken voor andere schulden die de ex-partner heeft.

Een andere mogelijkheid is het oversluiten van de hypotheek naar een andere bank.

 

Risico’s van niet verdelen

Zolang de woning niet wordt verdeeld, blijven beide partijen aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening die op de woning rust. Ook als één van beiden niet meer in de woning woonachtig is. Ook andere eigenaarsrisico’s, zoals die van tussentijdse waardedaling, blijven bestaan.

 

Wijziging testament bij scheiden

Na je scheiding is het belangrijk om aandacht te besteden aan je testament. In je testament heb je bepaald wie wat erft na je overlijden. Bekijk goed of je testament na je scheiding nog up-to-date is. Het is niet prettig als je ex-partner of zijn of haar familieleden straks nog van je erven of bepaalde bevoegdheden hebben, terwijl jij dat niet wilt.

 

Kan mijn ex-partner nog van mij erven?

Ja dat kan! Het kan namelijk zijn dat de ex-partner nog is opgenomen in het bestaande testament en dat dit testament nog werkt na de scheiding.

Maar ook is mogelijk dat de ex-partner via jullie gezamenlijke kind(eren) nog erft. Als je na de scheiding komt te overlijden, zullen in de meeste gevallen de kinderen erfgenaam zijn. Indien vervolgens één van de kinderen komt te overlijden én zelf geen kinderen of een partner heeft, kan je ex-partner weer erfgenaam van jullie kind zijn en zo toch een deel van je erfenis ontvangen. Aangezien dit meestal niet de bedoeling is, kan dit worden voorkomen door in een testament een zogenaamde tweetrapsmaking op te nemen. In die bepaling kan worden vastgelegd, dat als één van de kinderen na hun vader of moeder overlijdt, deze erfenis niet door erft naar de andere ouder, maar naar het andere kind of kinderen. Je kunt dus als het ware over je graf regeren.

 

Wie beheert het vermogen van de kinderen dat zij van mij erven?

Als je niets regelt, zal de ex-partner het vermogen dat de kinderen erven gaan beheren. De ex-partner hoeft daarbij geen enkele verantwoording af te leggen. Als het op is, is het op! In een testament kun je iemand anders als bewindvoerder benoemen zodat de kinderen hiertegen worden beschermd.

 

Een executeur benoemen?

Wanneer je minderjarige kinderen erven, zal hun wettelijke vertegenwoordiger (de ex-partner) de nalatenschap van jou afwikkelen. Je ex-partner moet dan letterlijk je huis door op zoek naar administratie en dergelijk om alles voor de nalatenschap te regelen. Ook dit is iets wat je liever niet wilt. Benoem daarom een ander als executeur. Die zorgt er meteen voor dat de kinderen krijgen waar ze recht op hebben.

 

Contact Notariskantoor Goossens

 

Notariskantoor Goossens
Postbus 114
1400 AC Bussum

Brediusweg 20
1401 AG  Bussum

Telefoon:
035 303 7167

E-mailadres:
denise@notarisgoossens.nl

Scheidingscollectief het Gooi Notaris (kandidaat)

Of gebruik het contactformulier:
    Wanneer kunnen we het beste contact met je opnemen? Bellen in de ochtendBellen in de middagBellen in de avondGraag contact per email
    Voorkeur eerste contact met (maak jouw keuze hieronder):
    Interesse in contact met (svp aanvinken): MakelaarAdvocaatMediatorScheidingscoachFinancieel/Hypotheek AdviesNotaris